Kies een zin en klik er op!
Opgelet: dit programma kent de juiste oplossingen niet.
Het helpt je enkel om 'stap' voor 'stap' oefeningen van het werkwoordelijk en het naamwoordelijk gezegde op te lossen.
Je kan de zinnen hieronder ook vervangen door je eigen zinnen door de tekst te selecteren en te vervangen.
Selecteer de en klik dan op .
De persoonsvorm (pv) vind je in elke zin. In een bevelzin is het het eerste woord.
Bij een vraagwoordvraag het eerste werkwoord van de zin (na het vraagwoord).
Bij alle andere zinnen vind je de PV door een ja-neen-vraag te stellen.
Selecteer het en klik dan op .
Het onderwerp staat in een ja-neen-vraag meteen achter de PV.
In een bevelzin vind je geen onderwerp.
In alle andere zinnen staat het onderwerp vlak voor of vlak achter de PV.
Horen er nog andere bij de PV?
Je vindt die andere werkwoorden meestal helemaal achteraan in de zin, nooit voor de PV.
 1. Selecteer die en ...
 2. klik op .
Als er geen werkwoorden meer staan, dan klik je op .

Geef de van de werkwoorden.

Nu moet je kiezen welk werkwoord het hoofdwerkwoord is.

Tot de koppelwerkwoorden behoren: zijn, worden blijven, blijken, lijken, heten, voorkomen...
Welk bevat de zin?
Kies één van de volgende opties:
Een naamwoordelijk gezegde bevat een .
Stel de vraag... Hoe + werkwoorden + onderwerp?
 1. Selecteer het NWD/PN en...
 2. Klik daarna op .
Als de PV het hoofdwerkwoord en een ZWW is, zoals in deze zin, staat er misschien wel een deeltje achteraan in de zin dat bij de PV hoort. Zo'n deeltje noemen we een (afgescheiden deel van de PV).
Voorbeeld: infinitief = neerkijken, PV = kijk ... neer
 1. Selecteer dit woordje...
 2. Klik daarna op .
Als je geen adpv. in de zin vindt, klik dan op .
... Flinke leerling!!! Je bent 'bijna' klaar. Opgepast... ik heb niet gezegd dat je geen fouten hebt gemaakt, zo slim ben ik ook niet.
Ik ben tenslotte meneer Merckx niet, maar zijn computer ;-)
Ik heb je enkel geholpen alle stapjes in de juiste volgorde te zetten.
 • Controleer nu of je nog verder moet .
 • Bekijk enkel het deel achter de PV en voor de werkwoorden op het einde.
 • Het deel voor de PV mag je niet meer verder verdelen.
 • Voor de PV kan slechts één zinsdeel staan.
Je kan in de zin hieronder typen en streepjes toevoegen.
Misschien hoort er bij het hoofdwerkwoord nog een Wed. VN.
Het staat in dezelfde persoon als het onderwerp.
 1. Selecteer het wed.vn...
 2. Klik daarna op .
Als je geen wed. vn. in de zin vindt, klik dan op .
 EnkelvoudMeervoud
1e persoonme, mijons
2e persoonje, u, zichje, u, zich
3e persoonzichzich
WWG => in voorbereiding. Dit programma is nog niet helemaal klaar. Het "NWG" werkt trouwens wel.
Maar je bent nu zelf al aardig op weg. Je moet nu zelf nog kijken of er een Wed.vn. in de zin staat.
 • Controleer nu of je nog verder moet verdelen in zinsdelen.
 • Bekijk enkel het deel achter de PV en voor de werkwoorden op het einde.
 • Het deel voor de PV mag je niet meer verder verdelen.
 • Voor de PV kan slechts één zinsdeel staan.

Het is .

De is .

Bij de PV hoort(horen) de .

Het van de zin is .

In de zin vind je de .

Het is een .

De zin bevat een .

Het is .

In de zin staat de .

In de zin staat een .